General Information

Nedenstående betingelser er generelle og der kan udarbejdes særlige forhold og betingelser imellem kunden og Fluxx hvis dette ønskes. Erhvervskunder har mulighed for at få en kontrakt som specificere betingelserne.


Privatlivspolitik

Du kan du med fordel læse vores Privatlivspolitk i dette pdf-dokument.


Opbevaring af nøgler og koder.

Dine nøgler og evt. koder bliver opbevaret i aflåst nøgleskab på vores kontor og det er selvfølgelig uden ID på. Skulle udleverede nøgler bortkomme, erstattes disse, dog erstattes omstilling af låsesystem ikke. Fluxx ApS kan ikke holdes ansvarlig for evt. følger og konsekvenser ved bortkomne nøgler. Herunder driftstab, økonomiske tab, indbrud eller tyveri m.v.


Tidsrum.

Rengøringen udføres i dit valgte tidsrum, som kan være kl. 08.30 - 12.00 / 12.00 til 16.00 eller kl. 8.30 til 16.00. Som privatkunde tilbyder Fluxx rengøring hver uge eller hver 14. dag mandag til fredag


Rengøringsmidler og materialer.

Fluxx medbringer selv alle rengøringsmidler og materialer som skal bruges på opgaven. Vi bruger økologiske rengøringsmidler fra enten Ulrich Näturlich eller Ecover. Der kan være tilfælde som kræver stærkere midler, så som flytte- eller hovedrengøringer.


Opsigelse og ferie.

Vi har ingen opsigelsefrist og du kan sige rengøringen op med det samme, skulle du mod forventning ønske dette. Ferie skal meldes Fluxx senest 1 uge fra feriens start. Har du en planlagt rengøring og har du tænkt dig at opsige aftalen med os, sætter vi stor pris på at opsigelsen sker i en forholdsvis god tid. dvs. dagen inden og helst inden kl. 12.00.


Aflysning.

Aflysning fra kundens side skal ske senest kl. 18.00 dagen før den aftalte rengøringsdag. Dette gøres via mail til mail@fluxx.dk. Aflyses rengøringen ikke kan Fluxx opkræve 1 time for forgæves kørsel. Sygdom og akut-afmeldinger accepteres naturligvis.


Betaling.

Regningen bliver sendt omkring d. 20. i hver måned, med en betalingsfrist på 3 dage. Overholdes betalingssfristen ikke, pålægges der automatisk renter og gebyr i henhold til lovgivning. Regningen sendes fra programmet Dinero i PDF form. Som kunde har du pligt til at tjekke din mail for vores faktura.


Medarbejdere

Alle vores medarbejdere har en ren straffeattest og er forsikrede. Fluxx stiler efter at sende samme rengøringsassistent hver gang, men der kan selvfølgelig være sygdom hvor vi må sende en anden.


Før rengøringen.

Fluxx har ingen krav til kunden om at der skal være ryddet op før vores besøg. Vi kan dog klare langt mere rengøring hvis det er nemt at komme til. Er der ønsker om at vi benytter specielle rengøringsmidler eller materialer, skal kunden selv frembringe dette.


Skader og forsikring.

Hvis vi en sjælden gang skulle være uheldige under rengøringen, er Fluxx naturlivis fuldt forsikrede hos Danske Forsikring.


Ris og ros.

Modtages meget gerne og vi gør alt i vores magt for at rette op på evt. fejl og mangler ved rengøringen hos dig. Ligeledes er det skønt at kunne vidregive ros til vores dygtige medarbejdere.


Rengøringsplan.

Din rengøringsplan er som udgangspunkt det som der står i dit endelige tilbud fra Fluxx. Der kan selvfølgelig altid ændres i planen efter ønske.


Service udover aftalen.

Vi tilbyder blandt andet også skift af sengetøj og oprydning, dette skal dog aftales så tiden passer den enkelte rengøring.


Ændring af rengøringsdag.

Hos Fluxx får kunden tildelt en fast rengøringsdag i en fast uge. Har du ønsker om at skifte til en anden dag, så mail os på mail@fluxx.dk. Har man afmeldt sin rengøring i feks lige uge, forbliver kunden i samme lige uge (gælder naturligvis kun for 14. dages kunder).


Service udover aftalen.

Vi tilbyder blandt andet også skift af sengetøj og oprydning, dette skal dog aftales så tiden passer den enkelte rengøring.


Timepris og prisstigninger.

Vores priser er inklusiv økologiske rengøringsmidler og alle nødvendige materialer. Kørsel er også inklusiv i vores pris. Alle priser regnes i danske kroner. Hvert år tager Fluxx til overvejelse om en naturlig prisstigning skal ske. Dette bliver kommunikeret ud til alle vores kunder i ordentlig tid.


Parkering.

Parkering med i prisen vi tager for rengøringen. Så det skal du ikke tænke på.


Bestil Nu

Ha´dit tilbud på 30 min.

Bestil NU